Το πρώτο γραφείο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα αποφάσισε να ανοίξει η Amazon WebServices.

Το ελληνικό γραφείο της AWS αποτελεί μία ακόμα επένδυση μιας και η εταιρεία βλέπει τους πελάτες της στην Ελλάδα διαρκώς να αυξάνονται.

ad

Το συγκεκριμένο γραφείο στην Αθήνα αναμένεται να υποστηρίζει όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους ακόμα και startups εταιρείες ή και δημόσιους οργανισμούς.

Η εταιρεία άλλωστε έχει ήδη μία ομάδα χρηστών στην Αθήνα όπου διοργανώνονται τοπικές συναντήσεις με στόχο τη δικτύωση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.