Η DANONE Nutricia εφαρμόζει αυστηρή πολιτική για την καταπολέμηση της παρενόχλησης

H DANONE Nutricia υπέγραψε πρόσφατα τη «χάρτα διαφορετικότητας», συμμετέχοντας στις δράσεις και πρωτοβουλίες του Οργανισμού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με την υπογραφή της «χάρτας διαφορετικότητας», η εταιρεία επιβεβαιώνει έμπρακτα την προσήλωσή της στον σεβασμό, την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, χωρίς αποκλεισμούς ή διακρίσεις, μένοντας πιστή στη δέσμευσή της να παρέχει στους εργαζόμενους της ένα αξιοκρατικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

ad

Σημειώνεται ότι όλα τα χρόνια δραστηριοποίησής της στην ελληνική αγορά, η DANONE Nutricia εφαρμόζει αυστηρή πολιτική για την καταπολέμηση της παρενόχλησης και των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο, μέσω της ανώνυμης γραμμής καταγγελιών που είναι διαθέσιμη για όλο το προσωπικό της.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία προάγει την ισότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών σε γυναίκες και άνδρες, με το συνολικό ποσοστό των εργαζομένων της να βρίσκεται σε ισορροπία (46% γυναίκες – 54% άνδρες) και το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις να είναι εξίσου εξισορροπημένο (44% γυναίκες και 56% άντρες).

Έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη λαμβάνουν, επίσης, οι νέοι γονείς – γυναίκες και άνδρες -, καθώς και οι εργαζόμενοι φροντιστές ηλικιωμένων μελών της οικογένειάς τους, μέσω της εφαρμογής ειδικών πολιτικών στήριξης, εξαλείφοντας με αυτόν τον τρόπο τον αποκλεισμό τους.

Η χάρτα διαφορετικότητας αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της διαφορετικότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019 και έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Η Ελλάδα έγινε η 23η χώρα που υπεγράφη η χάρτα. Στην Ελλάδα, η χάρτα διαφορετικότητας υλοποιείται από το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων.