Ο Δήμος Αθηναίων έχει φροντίσει για όλους!

Δήμος Αθηναίων: Στους πολίτες και τους δημότες του Δήμου Αθηναίων παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους στο Ληξιαρχείο και το Δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων μόνο με ραντεβού, για αιτήματα που δε δύνανται να ικανοποιηθούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών eservices (Με τους κωδικούς TAXIS NET).

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – Δήμος Αθηναίων
Εγγραφές – Μεταβολές στο Δημοτολόγιο

Τηλ. : ● 210-3722160 ● 210-3722108 ● 210-3722146

e-mail : t.ith.dimotologiou@athens.gr

Εγγραφή Πολιτογραφημένων στο Δημοτολόγιο

Τηλ. : ● 210-3722146 ● 210-3722071

e-mail : t.ith.dimotologiou@athens.gr

Αλλαγή Επωνύμου στο Δημοτολόγιο

Τηλ. : ● 210-3722113

e-mail : t.ith.dimotologiou@athens.gr

Αίτηση – Δήλωση για απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας

Τηλ. : ● 210-3722112

e-mail : t.ith.dimotologiou@athens.gr

Πιστοποιητικά Γέννησης – Οικογενειακής Κατάστασης
Τηλ. : ● 210-3722085 ● 210-3722122

e-mail : t.ekd.pistopoiitikon@athens.gr

Πιστοποιητικά Εγγυτέρων Συγγενών

Τηλ. : ● 210-3722069 ● 210-3722145 ● 210-3722065

e-mail : t.ekd.pistopoiitikon@athens.gr

Μητρώο Αρρένων

Τηλ. : ● 210-3722116 – 119 ● 210- 3722126

e-mail : t.mitroou.arrenon@athens.gr

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ – Δήμος Αθηναίων
Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης

(Μεταβολές, Διορθώσεις, Έκδοση)

Τηλ. : ● 210-5277934

e-mail : t.genniseon@athens.gr

Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμων – Συμφώνων Συμβίωσης

(Καταχώριση – Έκδοση – Μεταβολές – Διορθώσεις – Διαζύγιο)

Τηλ. : ● 210-5277971 ● 210-5277964 ● 210-5277965

e-mail : t.gamon.thanaton@athens.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ – Δήμος Αθηναίων
Έκδοση άδειας γάμου & τέλεση γάμου

Τηλ. : ● 210-3722167 ● 210-3722095

e-mail : t.politikon.gamon@athens.gr

Ημερομηνία: Παρ, 22/05/2020 – 15:15