Ο Δήμος Κηφισιάς ενημερώνει το κοινό για τις εργασίες του!

Δήμος Κηφισιάς: Εργασίες πραγματοποιούνται στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου έργου από την Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα, στη μελέτη συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα των διαδρομών του Πάρκου, η αντικατάσταση υποδομών περιμετρικού ηλεκτροφωτισμού, η κατασκευή φρεατίων για την απορροή των ομβρίων υδάτων και η αποκατάσταση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.

ad

Ο Πρόεδρος της Μένανδρος Α.Ε Νικήτας Κόκκαλης, μας ενημερώνει ότι το πάρκο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι το πέρας των εργασιών.