Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προσπαθεί να κάνει όσα περισσότερα μπορεί για να βοηθήσει τους πολίτες!

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανοίγει το Κολυμβητήριο για τους ΑΜΕΑ συμπολίτες μας, που συμμετείχαν σε προγράμματα εκγύμνασης και πριν την πανδημία του covid-19.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος για να προσδιοριστεί η διαθεσιμότητα του χώρου σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο που υποδεικνύει η Γ.Γ.Α.

Όπως ορίζεται στην ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30608/16-5-2020, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ιατρική γνωμάτευση στην οποία να έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Κατά την προσέλευση στους αθλητικούς χώρους, τόσο τα άτομα με αναπηρίες όσο και οι τυχόν συνοδοί-προπονητές τους (εφόσον απαιτείται η παρουσία τους) θα πρέπει να φέρουν δελτίο καταγραφής αθλουμένου