Οι υπηρεσίες στο Δημόσιο θα είναι σε πλήρη λειτουργία.

Δημόσιο: Όλες οι υπηρεσίες του θα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία από σήμερα Τρίτη 09/06.

Η εξυπηρέτηση για το κοινό δεν θα γίνεται πλέον μόνο με ραντεβού. Αυτό και αν είναι σημαντικό και είναι μια χρήσιμη πληροφορία.

Οπότε από σήμερα θα μπορείτε να πάτε κανονικά και χωρίς ραντεβού στις δημόσιες υπηρεσίες για να κάνετε την δουλειά που έχετε να κάνετε.

Αυτή την απόφαση πήρε ο υπουργός Εσωτερικών και την υπόγραψαν και οι υπόλοιποι.

Να πούμε όμως ότι θα υπάρχουν και τα απαραίτητα μέτρα. Με την ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου θα υπάρχει η απόσταση του 1,5 μέτρου για τους υπαλλήλους και τους πολίτες.