Τα μέτρα στις εκκλησίες παρατείνονται μέχρι τις 16 Μαΐου μετά από απόφαση! Όμως με αντισηπτικά και μάσκες θα επιτρέπεται η είσοδος στις εκκλησίες για ατομική προσευχή.

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά μέσω άτυπης ενημέρωσης από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ad

Με την ΚΥΑ ορίζονται, επίσης, οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για τη διασφάλιση των μέτρων προστασίας και πρόληψης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού.