Οι εκλείψεις 2023 μπορεί να μην είναι πολλές αριθμητικά, αλλά θα είναι σημαντικές για όλα τα ζώδια 2023, που θα δουν ξαφνικά τις ζωές τους να αλλάζουν.

Οι εκλείψεις του νέου έτους αναμένεται να φέρουν σημαντικά γεγονότα στη ζωή και αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως τα γεγονότα θα είναι αποκλειστικά δυσάρεστα. Αλλά πολλές φορές ακόμα και αυτά τα δυσάρεστα που μπορεί να έρθουν, σκοπός είναι να σε οδηγήσουν σε εκείνη την πορεία που θα γίνει η κάθαρση.

ad
Το 2023 θα γίνουν τέτοιες συνολικά τέσσερις εκλείψεις, εκ των οποίων οι δύο θα είναι ηλικιακές και δύο σεληνιακές.
Η πρώτη του νέου έτους θα είναι στις 20 Απριλίου όπου τότε θα γίνει ολική ηλιακή έκλειψη στο ζώδιο του Κριού. Το συγκεκριμένο φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει τους Κριούς, τους Καρκίνους και τους Αιγόκερους που έχουν όμως γενέθλια προς το τέλος του ζωδίου τους.
Από τις εκλείψεις 2023 σημαντική είναι και εκείνη που θα γίνει στις 5 Μαΐου, όπου τότε θα γίνει μερική σεληνιακή έκλειψη παρασκιάς στο ζώδιο του Σκορπιού. Από τα ζώδια 2023 που θα επηρεαστούν είναι οι Ταύροι 2023, οι Σκορπιοί, οι Λέοντες και οι Υδροχόοι που έχουν γενέθλια το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου τους.
Η τρίτη έκλειψη θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2023 όπου το φαινόμενο θα είναι μία δακτυλιοειδής ηλιακή εκλειψη στον Ζυγό. Τα ζώδια που θα επηρεαστούν είναι οι Κριοί, οι Ζυγοί, οι Καρκίνοι και οι Αιγόκεροι που έχουν όμως γενέθλια το τρίτο δεκαήμερο.
Η τελευταία έκλειψη του 2023 θα γίνει στις 28 Οκτωβρίου όπου θα πραγματοποιηθεί μερική σεληνιακή έκλειψη στον Ταύρο. Τα ζώδια 2023 που θα επηρεαστούν είναι οι Ταύροι, οι Σκορπιοί, οι Λέοντες και οι Υδροχόοι που έχουν γενέθλια το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου.
Τσέκαρε κι αυτό: