ΕΛΣΤΑΤ: Οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν από την άλλη

Σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση των ετήσιων εθνικών λογαριασμών της Εθνική Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) το ΑΕΠ ανήλθε πέρυσι στα 183,606 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι το ΑΕΠ πέρυσι σημείωσε άνοδο κατά 1,9% σε σχέση με το 2018.

ad

Πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1,9%, ενώ η κατανάλωση των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που βοηθούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 0,3%.

Επιπροσθέτως, οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 4,6%, οι εξαγωγές αγαθών κι υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,8% κι οι εισαγωγές κατά 3%.

Για τη δεύτερη εκτίμηση των ετήσιων εθνικών λογαριασμών αξιοποιήθηκαν νέα και πιο επικαιροποιημένα στοιχεία από διάφορες πηγές, αλλά κι υπήρξαν στατιστικές και μεθοδολογικές αλλαγές.