ΕΟΦ: Σε συναγερμό βρίσκεται η αγορά μετά από την προειδοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό των φαρμάκων.

Το φάρμακο Lemtrada που είναι για την πολλαπλή σκλήρυνση έχει σοβαρές και σπάνιες ενέργειες…και μπορεί να προκαλέσει μέχρι και θάνατο!

ad

Το Lemtrada έχει μια δραστική ουσία που λέγεται αλεμτουζουμάμπη και μετά την ενημέρωση του ΕΟΦ θα πρέπει να χορηγείται μόνο σε νοσοκομείο και να παρακολουθείται ο άνθρωπος από τους γιατρούς!

Αυτό είναι το φάρμακο

Εδώ μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΦ