Κακά τα μαντάτα για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Μπορεί οι περισσότερες εταιρείες και επιχειρήσεις της χώρας να άνοιξαν αλλά αυτό δεν ισχύει για όλες, αφού κάποιες με κοινή υπουργική απόφαση θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και τα τέλη Αυγούστου.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν μέχρι και την Κυριακή θα συνεχίσουν να μην λειτουργούν στο σύνολο της χώρας έως και την 31η Αυγούστου 2020.

Αυτό το γεγονός φυσικά δεν είναι καθόλου ευχάριστο και κανείς δεν γνωρίζει τελικά εάν αυτές οι επιχειρήσεις θα επιβιώσουν οικονομικά.

Ποιες είναι όμως αυτές οι επιχειρήσεις;

1. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση:

α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10) και

β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11),

γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.13),

δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.14) και

ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων [ΚΑΔ 8810].

2. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 92.00.11.00).

3. Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00.11.02).

4. Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).