Μια αρκετά ενδιαφέρουσα παγκόσμια έρευνα αναφέρει ότι οι Έλληνες πιστεύουν στο “κακό μάτι”.

Η συγκεκριμένη έρευνα αναφέρει ότι οι Έλληνες αποδίδουν τις ασθένειες στο “μάτι” και λιγότερο στα μικρόβια.

ad

Η παγκόσμια επιστημονική έρευνα έχει τίτλο “Εξηγώντας την αρρώστια με το κακό” και μας δείχνει πως και στις μέρες αρκετοί άνθρωποι πιστεύουν στις δαιμονικές δυνάμεις…Όπως και στην μαγεία!

Σε όσες χώρες υπήρχαν κατά την ιστορία λοιμώδεις νόσοι, οι άνθρωποι είχαν μεγάλη πίστη σε αόρατες δαιμονικές δυνάμεις.

Στην Αφρική που υπάρχει η νόσος Έμπολα γίνεται το απροχώρητο με τα πιστεύω των ανθρώπων.