Το ευρωβαρόμετρο απεφάνθη τελικά για το ευρώ. Και ναι οι περισσότεροι ευρωπαίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία το γουστάρουν και το θέλουν.

Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε στις 19 χώρες της ευρωζώνης, 8 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν πως το ευρώ είναι καλό και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει εντοπιστεί ποτέ.

ad

Επίσης, το 65% των ερωτηθέντων δήλωσε πως το ευρώ είναι καλό και επωφελές για τη χώρα τους και επίσης είναι ένα ποσοστό ρεκόρ από την έναρξη του ενιαίου νομίσματος.

Αυτό που έδειξε η έρευνα πάντως είναι πως η πλειοψηφία σε ποσοστό 65% τάσσεται υπέρ της κατάργησης των νομισμάτων του ενός και δύο λεπτών.