Η Google έλαβε σοβαρά μέτρα με το Youtube.

Η Google ανακοινώνει τη συνέχεια των προσπαθειών σχετικά με τους κανόνες που οφείλουμε να τηρούμε, ώστε να παρέχουμε στους χρήστες του YouTube τις κατάλληλες
εμπειρίες ανάλογα με την ηλικία τους.

Οι χρήστες και οι δημιουργοί περιεχομένου είναι, σε γενικές γραμμές, καλύτερα εξοπλισμένοι στο να κρίνουν την καταλληλόλητα του περιεχομένου που διαχειρίζονται, γι’ αυτό και η Google παρέχει τα εργαλεία για να ελέγχουν την πρόσβαση στο υλικό αυτό.

Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο μπορούν να ελέγξουν τις ρυθμίσεις απορρήτου ώστε να μοιράζονται τα βίντεο τους μόνο με τους φίλους, την οικογένεια τους ή με κάποιο γκρουπ αλλά τους ενθαρρύνουν να θέτουν ηλικιακά όρια στο υλικό που δημιουργούν, όπου κρίνουν ότι είναι απαραίτητα.

Σε περίπτωση έκθεσης σε περιεχόμενο με ηλικιακό περιορισμό, οι χρήστες του YouTube θα
πρέπει να συνδέονται με το λογαριασμό τους και να είναι 18 χρονών και άνω για να
μπορέσουν να το παρακολουθήσουν.

Αν δεν είναι άνω των 18 τότε εμφανίζεται προειδοποίηση η οποία τους κατευθύνει σε κατάλληλες επιλογές, με βάση την ηλικία τους. Οι οδηγίες της Google περιέχουν και προδιαγραφές σχετικά με τα κριτήρια των ηλικιακών περιορισμών για όσους αναρτούν υλικό στη πλατφόρμα.

Πλέον, η ομάδα Trust & Safety εφαρμόζει ηλικιακούς περιορισμούς κατόπιν ανασκόπησης
του υλικού, οπουδήποτε κρίνεται ότι το υλικό είναι ακατάλληλο για ανηλίκους.

Οι δημιουργοί θα μπορούν πάντα να ασκήσουν έφεση για μια απόφαση που θεωρούν ότι κακώς εφαρμόστηκε. Oι αυτόματες ηλικιακές ρυθμίσεις θα έχουν μικρό αντίκτυπο στα έσοδα των δημιουργών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα YouTube Partners, δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά τα βίντεο παραβιάζουν ήδη τις οδηγίες για διαφημίσεις και συνεπώς έχουν λίγες έως καθόλου διαφημίσεις.

Oι χρήστες που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε βίντεο με ηλικιακές ρυθμίσεις, σε ιστότοπους τρίτων, θα ανακατευθύνονται στο YouTube, όπου θα πρέπει να συνδέονται με το
λογαριασμό τους και να είναι άνω των 18 για να τα δουν. Αυτό εγγυάται ότι, ανεξαρτήτως
του πού βρέθηκε το βίντεο, αυτό θα είναι προσβάσιμο μόνο από το κατάλληλο κοινό.

Επειδή η χρήση της τεχνολογίας θα οδηγήσει πολλά βίντεο σε εφαρμογή ηλικιακών μέτρων, η ομάδα μας αξιοποίησε την ευκαιρία για να επανεξετάσει το πού θα χαράξουμε τη γραμμή για κάθε ηλικιακό περιορισμό.