Κάποιες γυναίκες είναι «γεννημένες» για τις επιχειρήσεις!

Έπειτα από πολλές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πάνω στην ανάλυση της επιχειρηματικότητας, εξετάστηκε και το λεγόμενο «γυναικείο επιχειρείν». Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι η ευημερία που προκύπτει από την γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι υψηλότερη από εκείνη που προκύπτει από την δραστηριότητα των ανδρών.

Παρόλα αυτά, είναι γνώριμο πως η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει υποτιμηθεί σε πολύ υψηλό βαθμό στο πέρασμα του χρόνου, βιώνοντας τον ρατσισμό- ένα μεγάλο κοινωνικό φαινόμενο που υποκύπτει σε βαθιές αρνητικές συνέπειες. Έτσι, ο αριθμός των γυναικών επιχειρηματιών είναι σημαντικά χαμηλότερος από αυτόν των ανδρών.

ad

Η αύξηση του αριθμού των γυναικών επιχειρηματιών ήταν παράλληλη με την αύξηση της ακαδημαϊκής έρευνας που σχετίζεται με την δραστηριοποίηση τους. Οι μελέτες αυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες διαθέτουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την αποτελεσματική τους απόδοση ως διαχειριστές.

Στην παραπάνω αύξηση έχουν συμβάλει κι άλλοι πολλοί παράγοντες, οι κυριότεροι των οποίων είναι οι εξής:

α) η μεταστροφή παλαιών απαρχαιωμένων αντιλήψεων σχετικά με τη θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία και το ρόλο της.
β) οι τεχνολογικές εξελίξεις που διευκολύνουν την γυναίκα στις εργασίες του σπιτιού απελευθερώνοντας τους χρόνο.
γ) οι κοινωνικές παροχές (επιδόματα, παιδικοί σταθμοί).
δ) η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και η ανάγκη για οικονομική ευημερία.

Αναλυτικότερα, στα χαρακτηριστικά των γυναικών στον τομέα της ψυχολογίας παρατηρήθηκε πως δεν αναλαμβάνουν την ανάληψη του κινδύνου για την αποφυγή των αβέβαιων αποτελεσμάτων στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έτσι, φάνηκε να υπάρχουν λιγότερα επίπεδα αντοχής και ενέργειας που απαιτούνται για την διατήρηση της επιχειρηματικής σταδιοδρομίας τους.

Σύμφωνα με άρθρο της Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ το 2015 που δημοσιεύτηκε στην έκδοση της ICAP GROUP 2015, “Leading Women In Business”, ορίστηκε το εννοιολογικό πλαίσιο του φαινομένου της “γυάλινης οροφής”.

“Οι γυναίκες που φιλοδοξούν να ανέβουν στα ανώτατα κλιμάκια των κλάδων της έρευνας, της τεχνολογίας και της επιστήμης, οι γυναίκες που θέλουν να μετάσχουν σε διοικητικά συμβούλια και που επιδιώκουν θέσεις ευθύνης, συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με αόρατα εμπόδια (βάσει προκαταλήψεων), που περιορίζουν την προαγωγή τους σε ανώτερες θέσεις και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ανέλιξη. Τα εμπόδια αυτά είναι γνωστά, εδώ και 30 χρόνια, ως “γυάλινες οροφές”. Ο όρος αυτός υιοθετήθηκε το 1986 από τους δημοσιογράφους της εφημερίδας Wall Street Journal.

H κλίμακα υπολογισμού της γυάλινης οροφής αντικατοπτρίζει το βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τη σταδιοδρομία τους σε επίπεδα ανάλογα με εκείνα των ανδρών συναδέλφων τους.

Αποτέλεσμα της γυάλινης οροφής είναι, ουσιαστικά, η εκπροσώπηση των γυναικών στους κλάδους της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ηγετικές θέσεις τις οποίες δικαιούνται ορισμένες γυναίκες να επιδιώξουν, υπό την προϋπόθεση βεβαίως, αφενός, ότι οι ίδιες διαθέτουν την αναγκαία ανταγωνιστική θέση και, αφετέρου ότι το περιβάλλον αφήνει ανεμπόδιστο τον ανταγωνισμό να αναπτυχθεί”.

Παραδείγματα σπουδαίων γυναικών ιδιοκτητριών επιχειρήσεων:

• Γαλλίδα Lilliane Bettencourt, είναι η ιδιοκτήτρια της εταιρίας L’Oreal
• Αμερικανίδα Alice Walton, σε ηλικία 69 ετών, είναι η ιδιοκτήτρια των γνωστών πολυκαταστημάτων Wal-Mart
• Ιταλίδα Maria Franca Fissolo, σε ηλικία 80 ετών, είναι η ιδιοκτήτρια της εταιριας Nutella
• Γερμανίδα Susanne Klatten, σε ηλικία 57 ετών, ιδιοκτήτρια της BMW

@vangeliskafasis, Travel & Fashion enthusiast