Οι καταγγελίες ηθοποιών δεν σταματούν.

Καταγγελίες ηθοποιών: To Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών παίρνει θέση πλέον για όλα όσα ακούγονται περί των καταγγελιών από ηθοποιούς.

Με ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει πως δεν έχει τη νομιμοποίηση να αποκαλύψει ή να γνωστοποιήσει προς τον οποιοδήποτε στοιχεία που αφορούν τις καταγγελίες των ηθοποιών.

ad

Το Σωματείο αναφέρει πως σέβονται τόσο τα μέλη που αποφασίζουν να μιλήσουν δημόσια για το θέμα τους ή να απευθυνθούν εμπιστευτικά στο όργανα. Επομένως δηλώνουν πως θα υπερασπιστούν το καταστατικό τους και θα διατηρήσουν την εχεμύθεια των μελών τους.

Μάλιστα επισημαίνει το σωματείο των ηθοποιών πως οποιαδήποτε ενημέρωση υπάρχει θα γίνεται μέσω έγγραφων δηλώσεων και αυτό όταν οι καταστατικές διαδικασίες ολοκληρώνονται και υπάρχουν αποφάσεις. Σ