Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Med Culture – Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος MSc

Κυριακή 17/11
11.00-13.00

ad
Για παιδιά 5-12 ετών και τους/ τις συνοδούς τους
Έως 30 συμμετοχές, 15 παιδιά και 15 συνοδοί
Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας