Κορονοϊός: Θα φτιαχτούν δωμάτια" απομόνωσης στις ξενοδοχειακές μονάδες.

Ο κορονοϊός θα “δημιουργήσει” δωμάτια” απομόνωσης στις ξενοδοχειακές μονάδες.

Από την ώρα που υπήρξε η απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Υγείας και Τουρισμού όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες άρχισαν να ψάχνονται…

Στις ξενοδοχειακές μονάδες θα δημιουργηθούν δωμάτια -χώροι απομόνωσης- για περιπτώσεις φιλοξενίας επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19, των οποίων η κλινική κατάσταση δεν απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η λύση αυτή προσωρινού χαρακτήρα συμπληρώνει τη δημιουργία πλέγματος ξενοδοχείων «καραντίνας» και επιτρέπει το ασφαλές άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού.

Γι΄αυτό και τα όσα προβλέπονται στην κοινή απόφαση των υπουργείων ισχύουν κατ΄ ελάχιστον έως ότου οριστεί στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, κατάλυμα για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης COVID-19.