Ο ΕΟΔΥ ;έδωσε στη δημοσιότητα οδηγίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό!

Ο κορονοϊός συνεχίζει να «χτυπά»« στην Ελλάδα και παρόλα αυτά, τα σχολεία θα ανοίξουν στις 14 Σεπτεμβρίου και ο ΕΟΔΥ θέλησε να δώσει στους εκπαιδευτικούς οδηγίες για την επιστροφή τους!

Τι αναφέρεται;

ad

Είναι σημαντικό να γίνεται συστηματική εκπαίδευση των παιδιών, με επίδειξη
του τρόπου εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης, με πρακτική εξοικείωση των
παιδιών υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, με επεξήγηση της λογικής των
μέτρων σε συνδυασμό με τη συζήτηση των χαρακτηριστικών του ιού και της
νόσου με τρόπο κατάλληλο για την κάθε ηλικία.

• Είναι, επίσης, σημαντικό να συνεχιστούν ή να διαμορφωθούν οι δυνατότητες
για πραγματοποίηση οργανωμένης διαδικτυακής εκπαίδευσης εάν το
επιβάλουν οι συνθήκες καθώς και στην περίπτωση παιδιών που δεν θα είναι
δυνατή η προσέλευσή τους στο σχολείο λόγω σοβαρού νοσήματος, σύμφωνα
με το Παράρτημα Ι.
• Σε κάθε σχολική μονάδα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε τα
άτομα του προσωπικού που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου να
αναλαμβάνουν εργασίες που έχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο έκθεσης ή δεν
απαιτούν προσέλευση στο σχολείο (Καθορισμός ομάδων αυξημένου
κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.
• Τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα
συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται
στο σχολείο. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχο των παιδιών για
ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν
την αναχώρησή τους από το σπίτι.
• Κάθε σχολική μονάδα πρέπει να καταγράφει συστηματικά τις αναφορές για
συμπτώματα συμβατά με COVID-19 σε παιδιά ή/και μέλη του προσωπικού και
να παρακολουθεί την πορεία τους.
2. Οδηγίες ατομικής υγιεινής
• Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθημάτων ή την
εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης
αναπνευστικού ή πυρετό.
• Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο
εμφανίζει πυρετό ή συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό.
• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του
κινδύνου μόλυνσης.
• Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και
άλλων προσωπικών αντικειμένων. Το κάθε παιδί θα πρέπει να χρησιμοποιεί
μόνο τα δικά του αντικείμενα.
• Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο
ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου
χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των
χεριών.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα,
καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια.
Συστήνεται η χρήση ατομικού μπουκαλιού ή παγουριού από το κάθε παιδί.
• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για
τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, και
οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής και υγρών, μετά την επίσκεψη στην
τουαλέτα και μετά από πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή άλλα σωματικά υγρά.
Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας
χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.
• Η υγιεινή των χεριών για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα με χρήση
αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, που θα βρίσκεται κοντά στην είσοδο
μάσκα θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως με την προσέλευση στο σχολείο.
Θα πρέπει, επίσης, να εφαρμόζεται πριν την είσοδο στις αίθουσες
διδασκαλίας. Η χρήση της μάσκας είναι επίσης απαραίτητη κατά την
ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού καθώς και σε όλους τους κλειστούς
χώρους του σχολείου (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων,
διοικητικές υπηρεσίες κλπ.). Σε εξωτερικούς χώρους, η εφαρμογή της μάσκας
είναι απαραίτητη όταν υπάρχει συνωστισμός. Η σωστή χρήση της μάσκας
είναι πολύ σημαντική.
• Οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατό,
αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι
πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ τμημάτων. Ενθάρρυνση για
διενέργεια του μαθήματος σε εξωτερικό χώρο εάν και όταν αυτό είναι εφικτό
• Σύσταση για μη μετακίνηση των μαθητών σε άλλες αίθουσες από την
προκαθορισμένη του τμήματος τους, αλλά εναλλαγή των διδασκόντων
εφόσον αυτό είναι εφικτό.
• Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση κάποιας αίθουσας από περισσότερα
τμήματα, θα πρέπει να μεσολαβεί καλός καθαρισμός του χώρου και των
επιφανειών σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος III και αρκετός χρόνος
(τουλάχιστον 15 min) ώστε να αεριστεί επαρκώς η αίθουσα. Σε χώρους
εργαστηρίων όπως πληροφορικής, συστήνεται σχολαστικός καθαρισμός του
εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση
• Συστηματική αποφυγή ανάμιξης των μαθητών που δεν ανήκουν στο ίδιο
τμήμα ή στην ίδια σταθερή ομάδα παιδιών σε όλες τις εκδηλώσεις της
σχολικής ζωής, περιλαμβανομένων ιδιαίτερα των διαλειμμάτων και της
διδασκαλίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδική διαγράμμιση στο προαύλιο
για την οριοθέτηση του «χώρου» κάθε τμήματος ή σταθερής ομάδας παιδιών.
Εάν υπάρχει η δυνατότητα, προαυλισμός σε διαφορετικό χρόνο ή/και χώρο.
• Μέριμνα για την αποφυγή δημιουργίας συνωστισμού στους διαδρόμους του
σχολείου και χάραξη (βελάκια) της κατεύθυνσης προς την οποία θα πρέπει να
κινούνται οι μαθητές
• Μέριμνα για την αποφυγή ανάμιξης και αλληλεπίδρασης παιδιών από
διαφορετικά τμήματα κατά τη λήψη γεύματος στο σχολείο (π.χ. ολοήμερο
σχολείο). Προτείνεται η λήψη των γευμάτων στο θρανίο των παιδιών στην
τάξη τους ή και σε άλλο χώρο με την τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων
(π.χ. τραπεζαρία, προαύλιο). Μπορεί, επίσης, το φαγητό που παρέχεται στο
σχολείο να μεταφέρεται και να καταναλώνεται στο σπίτι.
• Χρήση σκευών μιας χρήσης, αν είναι εφικτό, ή αυστηρά ατομικών σκευών.
Ενημέρωση των μαθητών να μη μοιράζονται μεταξύ τους το φαγητό και το
νερό τους
• Τήρηση της κοινωνικής απόστασης και των κανόνων ατομικής υγιεινής όσο
είναι δυνατό κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.
• Μέριμνα για την αποφυγή ανάμιξης παιδιών διαφορετικών τμημάτων σε
οργανωμένες ή μη αθλητικές δραστηριότητες

• Τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στο σχολείο (π.χ.
μπάλες, κούκλες κλπ.).
• Σχετικά με τις μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών, τα παιδιά
κάθε τμήματος πρέπει να παίζουν μόνο μεταξύ τους χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένη μπάλα (ή μπάλες), με την έγκριση ή/και επίβλεψη
εκπαιδευτικού.
• Οι μπάλες πρέπει να πλένονται με σαπούνι/ απορρυπαντικό και νερό και να
εφαρμόζεται σ’ αυτές απολυμαντικό στο τέλος κάθε ημέρας (ή και κατά τη
διάρκειά της εάν εναλλάσσονται τα τμήματα που παίζουν με αυτές).Ως
απολυμαντικό μπορεί να χρησιμοποιείται αλκοολούχο διάλυμα 70-90% ή
αραιωμένη οικιακή χλωρίνη (βλ. Παράρτημα για λεπτομέρειες).
• Τήρηση απόστασης στη σειρά αναμονής στην τουαλέτα και κατά την είσοδο-έξοδο από την αίθουσα
• Σύσταση για αποφυγή διοργάνωσης εκπαιδευτικών εκδρομών. Επιλεκτικές
επισκέψεις ή περίπατοι μεμονωμένων τμημάτων και με τήρηση όλων των
μέτρων κοινωνικής απόστασης και ατομικής υγιεινής, μπορούν να
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ύστερα από
συνεκτίμηση των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων
• Σύσταση για αποφυγή διοργάνωσης ενδοσχολικών εκδηλώσεων ή
συναθροίσεων που συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων. Εκδηλώσεις
(π.χ. εορτές αποφοίτησης) μπορεί να γίνονται μόνο με την παρουσία μαθητών
και εκπαιδευτικών, ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των τμημάτων,
αναλόγως του διαθέσιμου χώρου ώστε να τηρούνται κοινωνικές αποστάσεις.
• Αποσυμφόρηση του γραφείου των εκπαιδευτικών και τήρηση των μέτρων
κοινωνικής απόστασης, χρήσης προστατευτικής μάσκας και ατομικής υγιεινής
• Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, χειροπετσέτες,
αντισηπτικό κ.ά.) σε τάξεις και τουαλέτες
• Δημιουργία και προώθηση ενημερωτικού υλικού (πόστερ, video, κ.ά.) για την
εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με τις πρακτικές πλυσίματος των χεριών και
αναπνευστικής υγιεινής.
• Μέριμνα για την προστασία των εργαζομένων στο σχολικό περιβάλλον.
Διατήρηση αποστάσεων σε όλους τους χώρους του σχολείου, συστηματική
εφαρμογή προστατευτικής μάσκας, τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής,
παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με
COVID-19. Εφαρμογή της εξ αποστάσεως ενημέρωσης και συζήτησης με τους
γονείς, η οποία πρέπει να προτιμάται εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.