Υγεία: Μια έρευνα αναφέρει ότι όσοι γονείς χωρίζουν όταν τα παιδιά τους δεν είναι ακόμα έξι ετών, θέτουν σε κίνδυνο της ψυχική υγεία τους.

Και όχι μόνο την ψυχική υγεία τους, αλλά και την ομαλή ένταξη τους στο σχολείο. Η έρευνα αναφέρει ότι είναι καλύτερο για την ψυχική υγεία των παιδιών να βρίσκονται μαζί οι γονείς μέχρι τα 6 χρόνια τους.

ad

Τα παιδιά όταν βλέπουν τους γονείς να χωρίζουν, νιώθουν μοναξιά και είναι πιο εύκολο να πέσουν θύματα εκφοβισμού στο σχολείο.

Όσα παιδιά είδαν τους γονείς τους να χωρίζουν πριν την ηλικία των 6 είχαν χειρότερη προσαρμογή στο σχολείο.

Το 5% των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα ένιωθαν μοναξιά ή είχαν βιώσει εκφοβισμό.

Το 41% όμως ήταν τα παιδιά χωρισμένων γονιών και είχαν βιώσει όλα τα παραπάνω! Και ερχόμαστε στο βασικό θέμα της έρευνας…Το 55% από τα παιδιά που ήταν χωρισμένοι οι γονείς τους πριν τα 6, ένιωσαν μοναξιά και τις δυσκολίες του σχολείου.

Να πούμε ότι στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που ζούσαν με μητριά ή πατριό λόγω ενός 2ου γάμου είχαν αρκετά χειρότερη ψυχική κατάσταση και ένταξη στο σχολείο.