Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικά

1.1. Η «Citynow.gr» είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα προβολής ειδήσεων, άρθρων, ρεπορτάζ με σκοπό την διαρκή πληροφόρηση, ενημέρωση και ψυχαγωγία των χρηστών.

1.2. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, επιβεβαιώνετε πως έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies.

1.3. Η  «Citynow.gr» ενδέχεται περιστασιακά να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις όσο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Αντικείμενο και Υπηρεσίες

2.1. Οι επισκέπτες της  ιστοσελίδας «Citynow.gr» έχουν την δυνατότητα να περιηγηθούν στις διάφορες ενότητες να με ενημερωθούν από ένα ευρύ πεδίο ειδήσεων (ενδεικτικά αναφέρονται πολιτικά, οικονομικά, αθλητικά, διεθνή και τοπικά νέα).

2.2. Περαιτέρω, σε ειδικότερη ενότητα της πλατφόρμας έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν καταγγελίες ή ειδήσεις προς ενημέρωση του κοινού.  Οι καταγγελίες καταχωρούνται σε ειδική φόρμα του ιστότοπου της «Citynow.gr» αφού ο χρήστης συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία με τα στοιχεία επικοινωνίας του και το περιεχόμενο της είδησης. Έχει δε την επιλογή να δημοσιευθεί η καταγγελία του επώνυμα ή ανώνυμα, σε περίπτωση που αυτή εγκριθεί από την συντακτική ομάδα της «Citynow.gr».

2.3. Η συντακτική ομάδα της «Citynow.gr», αφού λάβει την καταγγελία-είδηση, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξακρίβωσης της αξιοπιστίας της, επιφυλασσομένης σε κάθε περίπτωση για την βασιμότητα και εγκυρότητά της (ορ. παρ. 4- Έκταση Ευθύνης).

2.4. Η συντακτική ομάδα της «Citynow.gr», αφού κρίνει ότι η καταγγελία-είδηση πληροί τα στοιχεία δημοσιοποίησης, δύναται να επεξεργαστεί αυτήν, περιορίζοντας ή αναπτύσσοντας το περιεχόμενό της, προσθέτοντας στοιχεία έρευνας ή αντίθετων απόψεων, ώστε να συμβαδίζει με το περιεχόμενο και τον εν γένει σκοπό της ιστοσελίδας.

2.5. Η περιήγηση και δη η υποβολή της καταγγελίας κατά τα παραπάνω φέρει ως αναγκαία προϋπόθεση την αποδοχή των παρόντων όρων και αφορά μόνον άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.6. Η χρήση της πλατφόρμας, όπως και η οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω αυτής, καθώς και η δυνατότητα υποβολής καταγγελιών παρέχονται δωρεάν.

2.7. Η «Citynow.gr» μπορεί οποτεδήποτε να περιλάβει και οιεσδήποτε άλλες πρόσθετες σχετικές υπηρεσίες.

Γενικές υποχρεώσεις και δικαιώματα

3.1.-  Το περιεχόμενο και οι αναρτήσεις της «Κataggelo.gr», συμπεριλαμβανομένων κειμένων, σχολίων, φωτογραφιών, γραφικών και εικόνων που συνοδεύουν αυτές, αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία της και διατίθενται στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση, εξαιρουμένων όσων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά διακριτικά γνωρίσματα τρίτων – ορ. παρ. 4.3. Περί αναπαραγωγής.

3.2.- Ως εκ τούτου, απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή τους, σε οποιοδήποτε μέσο και για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την συναίνεση της συντακτικής ομάδας της «Citynow.gr». Η συναίνεση παρέχεται σε κάθε δημοσιογραφική, ειδησεογραφική ή παρόμοιου σκοπού ιστοσελίδα με τον όρο ότι αναφέρεται ρητά η πηγή της «Citynow.gr» συνοδευόμενη από τον σύνδεσμο παραπομπής (link) της αρχικής εγγραφής.

3.3.- Ο ενδιαφερόμενος χρήστης έχει καθήκον ειλικρίνειας όσον αφορά τις από αυτόν δοθησόμενες πληροφορίες στα πλαίσια της καταγγελίας, έτσι ώστε η «Citynow.gr» να δύναται να διεξάγει την απαιτούμενη έρευνα και να παράσχει την καλύτερη δυνατή και ενδεδειγμένη υπηρεσία μετάδοσης της. Σε περίπτωση εσφαλμένων πληροφοριών, παρεχομένων από τους χρήστες, η «Citynow.gr» επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της, ιδίως δε ως προς τα αναγωγικά της δικαιώματα, σε περίπτωση που ήθελε εναχθεί από τρίτο εξαιτίας της ανακρίβειας της είδησης.

3.4.- Οι χρήστες που έχουν υποβάλει καταγγελία διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσής τους σχετικά με την πορεία αυτής (στάδιο έρευνας, απόφαση σχετικά με τη δημοσιοποίησή της ή όχι κλπ.). Η ενημέρωση θα λαμβάνει χώρα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην διεύθυνση info@citynow.gr.

Έκταση ευθύνης

4.1.-  Η «Citynow.gr», καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ορθών, έγκυρων και ακριβών μεταδόσεων και αναρτήσεων, ώστε το σύνολο του περιεχομένου της πλατφόρμας να διέπεται από τη μεγίστη δυνατή ακρίβεια, και ορθότητα.

4.2. Στα πλαίσια αυτά, η «Citynow.gr», δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στον επισκέπτη από την μετάδοση των ειδήσεων ή/και την γενικότερη χρήση της ιστοσελίδας, αλλά και ούτε για όσες ειδήσεις ή μεταδόσεις τυχόν αναρτηθούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε και για όσα σχόλια τρίτων που τυχόν ακολουθήσουν τις αναρτήσεις αυτές.

4.3. Όσον αφορά καταχωρήσεις οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία και δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους (αναπαραγωγή), η «Citynow.gr», παρότι επεξεργάζεται με επιμέλεια τα στοιχεία αυτά, δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών αυτών, δεδομένου ότι γνωστοποιεί την πηγή εκάστης είδησης.

4.4. Η «Citynow.gr» δεν ευθύνεται για τυχόν παρουσία κακόβουλου λογισμικού, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, προερχόμενων από τρίτους, είτε πρόκειται για την παρούσα πλατφόρμα, είτε για κάποια άλλη ιστοσελίδα, στην οποία θα παραπέμπεται ο χρήστης μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

5.1. Στην ενότητα των καταγγελιών-ειδήσεων απαιτείται να διατηρήσουμε στοιχεία των ενδιαφερόμενων χρηστών για την εξασφάλιση της καλύτερη δυνατής και ενδεδειγμένης υπηρεσία πληροφόρησης, μετάδοσης ειδήσεων κλπ.

5.2.- Στα πλαίσια αυτά, η «Citynow.gr» διαχειρίζεται την πλατφόρμα προστατεύοντας τα προσωπικά δικαιώματα, πλήρως εναρμονισμένη με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR). Για περισσότερα κατευθυνθείτε στην ενότητα πολιτική απορρήτου.

Εφαρμοστέο δίκαιο

6.1.- Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οι ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

6.2.- Κάθε διαφορά ή τυχόν αξίωση προκύψει ή γεννηθεί εκ της παροχής των υπηρεσιών της «Citynow.gr» θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια.

Τελικές διατάξεις

7.1- Σε περίπτωση που ήθελε κηρυχθεί άκυρος κάποιος από τους όρους της παρούσας, δεν επηρεάζεται η ισχύς των υπολοίπων όρων αυτής.

7.2.- Ο ενδιαφερόμενος χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει όλους τους ανωτέρω όρους, τους οποίους και αποδέχεται.