Θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί πως κάνεις ποδήλατο και πετάς. Όχι δεν πρόκειται για μαγικό καλσόν αλλά για μία αερογέφυρα μόνο για ποδήλατα.

Δυστυχώς, αυτό δεν πρόκειται να το δούμε σύντομα στην Ελλάδα, αλλά μπορείτε να το απολαύσετε στις Βρυξέλλες.

ad

Είναι το λεγόμενο Cycling Through the Trees ένα μαγικό μέρος μία ώρα έξω από τις Βρυξέλλες που διαθέτει μία ανυψωμένη διαδρομή για ποδήλατα.

Η διαδρομή αυτή έχει ελαφρά ανοδική κλίση αρχικά έτσι ώστε εν συνεχεία να νιώθεις ότι κάνεις ποδήλατο αν άμεσα στις κορφές των δέντρων.

Νιώθεις δηλαδή κάτι σαν την ταινία E.T. ο εξωγήινος σε αυτή τη διαδρομή αφού κάνεις ποδήλατο σε 10 μέτρα απόσταση από το έδαφος.