Πρωτοχρονιά: Δεν θα καλυτερέψουν τα πράγματα και τόσο.

Προβλέψεις 2021: Η γνωστή Μπάμπα Βάνγκα με το προσωνύμιο Νοστράδαμο των Βαλκανίων έχει κάνει και τις προβλέψεις της και για το 2021, αν και για το 2020 έπεσε όλα έξω.