Τα αντισηπτικά χεριών ενδέχεται να προκαλέσουν πρόωρη φθορά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Παιδιά μεγάλη προσοχή…Τα αντισηπτικά μπορεί να μας προστατεύουν από το κορονοϊό…όμως χαλάνε το εσωτερικό του αυτοκινήτου μας.

Όλοι μας ακολουθούμε τις οδηγίες προφύλαξης από τον COVID-19…όμως οι περισσότεροι άνθρωποι καθαρίζουν τα χέρια τους με αντισηπτικό όταν επιστρέφουν στα οχήματά τους μετά από διάφορες εξωτερικές δραστηριότητες. Αυτό μπορεί να προστατεύει την υγεία του ιδιοκτήτη, όμως ενδέχεται να είναι επιζήμιο για το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Η αιθανόλη που βρίσκεται μέσα στα αντισηπτικά χεριών ενίοτε δημιουργούν χημικές αντιδράσεις πάνω στις επιφάνειες, προκαλώντας την πρόωρη φθορά τους. Εκτός βέβαια αν προστατεύονται από ειδικές επιστρώσεις.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των δοκιμών, η χημική σύσταση των εξωτερικών στρωμάτων διαφόρων τμημάτων μπορεί κάλλιστα να αλλάξει, με σκοπό την προστασία του εσωτερικού. Δοκιμές διενεργούνται επίσης σε διάφορα αξεσουάρ.

Οπότε πρέπει να προσέχετε πως το χρησιμοποιείτε…Ή να διαλέξετε…