Για όσους δεν πρόλαβαν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας.

Μία μικρή παράταση δόθηκε για να πληρώσει κάποιος τα τέλη κυκλοφορίας.

Επειδή ο μήνας Φεβρουάριος έκλεινε την Κυριακή πολλοί συνωστίστηκαν στις τράπεζες την Παρασκευή και κάποιοι δεν κατάφεραν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας.

ad

Για αυτό το λόγο το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία οι οδηγοί θα διευκολυνθούν και η πληρωμή των τελών παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 1η Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση όσα πρόστιμα τελών κυκλοφορίας καταβλήθηκαν από τις 27 Φεβρουαρίου θα επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.