Η Ελλάδα φιλοξενεί μερικές από τις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας θαλασσίων χελωνών στη Μεσόγειο, καθώς επίσης σημαντικά πεδία τροφοληψίας και διαχείμασης για το μόνιμο πληθυσμό ενήλικων και ανήλικων ατόμων.

Τα τελευταία χρόνια, έχει αναφερθεί μικρός αριθμός φωλιών σε περιοχές της χώρας διαφορετικές από αυτές που γνωρίζαμε έως τώρα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας υπάρχει αύξηση της πληροφορίας που αφορά σε εκβρασμένες χελώνες. Οι παράγοντες αυτοί υποδεικνύουν μια αναδυόμενη ανάγκη να διαπιστωθεί και να κατανοηθεί τυχόν αλλαγή στην έως τώρα γνώριμη συμπεριφορά των θαλασσίων χελωνών, καθώς είναι ιδιαίτερα μεταναστευτικά είδη και πιθανόν ανταποκρίνονται στην κλιματική αλλαγή με το να χρησιμοποιούν νέα ενδιαιτήματα για να φωλεοποιήσουν, να τραφούν και να διαχειμάσουν.

ad

Θαλάσσιες χελώνες

Το MEDASSET πραγματοποιεί έρευνα κατά μήκος της ακτογραμμής στο Βόρειο Αιγαίο, σε περιοχή που εκτείνεται από δυτικά στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία έως ανατολικά στα σύνορα με την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των νησιών Σαμοθράκη, Θάσος, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Λέσβος και Χίος. Ο σκοπός είναι να διεξαχθεί μια ταχεία αξιολόγηση της περιοχής, με χρήση ερωτηματολογίου σε αλιείς, αρχές και ντόπιους. Το ερωτηματολόγιο στοχεύει στη συλλογή πληροφορίας σχετικά με ύπαρξη φωλιών και παρουσία των χελωνών στο νερό.

Τα δεδομένα θα συνδυαστούν με δεδομένα εκβρασμών και παρατήρησης, ώστε να δημιουργηθεί ένα σημείο αναφοράς που θα αποτελέσει την κατευθυντήρια για περαιτέρω έρευνα στοχευμένη στην καταλληλότητα των παραλιών για ωοτοκία και σε πληθυσμιακά δημογραφικά στοιχεία. Προηγούμενη έρευνα του MEDASSET στην ίδια περιοχή, υπέδειξε την καταλληλότητα μερικών παραλιών στη Βόρεια Ελλάδα που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν φωλιές. Κατά τον πρώτο μήνα της έρευνας στο πεδίο, το MEDASSET σε συνεργασία με τον Γιάννη Γιώβο και το Νίκο Δούμπα, επισκέφθηκαν την περιοχή της Αλεξανδρούπολης και των νησιών, όπου έχει αναφερθεί παρουσία θαλασσίων χελωνών από τους ψαράδες.

«Έως σήμερα η έρευνα στην περιοχή είναι περιορισμένη, όμως είναι ξεκάθαρο από προηγούμενα προγράμματα και δεδομένα εκβρασμών ότι υπάρχει πληθυσμός θαλασσίων χελωνών. Ευελπιστούμε ότι μέσω αυτής της έρευνας και αξιοποιώντας τη γνώση των ντόπιων, θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τη γνώση και την κατανόησή μας για το πού και πώς οι θαλάσσιες χελώνες διαβιούν σε αυτήν τη θαλάσσια περιοχή», εξηγεί η Βίκυ Ρέι, Επιστημονική Υπεύθυνη του MEDASSET. Κατά τη διάρκεια της έρευνας η ομάδα θα επιδιώξει την ενεργό συμμετοχή των αλιέων, με την αναφορά τόσο τωρινών όσο και ιστορικών πληροφορίων για οποιαδήποτε δραστηριότητα των θαλασσίων χελωνών. Σύμφωνα με την προηγούμενη έρευνα του MEDASSET, σημαντικοί πληθυσμοί χελωνών είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούν τα αβαθή νερά που απαντώνται στο ανατολικό κομμάτι της περιοχής, για να τραφούν και να διαχειμάσουν. Επιπλέον, υπάρχουν ανεπίσημες αναφορές για σποραδική φωλεοποίηση.

Το νέο ερευνητικό πρόγραμμα θα συμβάλει στην κάλυψη κενών στη γνώση για την εμφάνιση θαλασσίων χελωνών στη Βόρεια Ελλάδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το MEDASSET[1] και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος στη Μεσόγειο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα MAVA[2].