Το MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών), συμμετέχει στο πρόγραμμα “ Medbycatch: Understanding Mediterranean multi‐taxa ‘bycatch’ of vulnerable species and testing mitigation ‐ a collaborative approach”, το οποίο φιλοδοξεί να διερευνήσει και να μειώσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της αλιείας, τις τυχαίες συλλήψεις ευάλωτων ειδών. Το πρόγραμμα “Medbycatch” λαμβάνει χώρα στη θάλασσα του Αλμποράν, στο κανάλι της Σικελίας και στο κεντρικό Αιγαίο και τη θάλασσα της Λεβαντίνης.

Οι θαλάσσιες αυτές περιοχές αντιστοιχούν σε λιμάνια των χωρών Μαρόκου, Τυνησίας και Τουρκίας. Το MEDASSET, στο πλαίσιο της διακρατικότητας και της συνεργασίας, συντονίζει το έργο στην Τουρκία μαζί με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις: WWF Turkey, Doğa (Birdlife Turkey) και DEKAMER. Στο πλαίσιο του προγράμματος ερευνάται το πρόβλημα των τυχαίων συλλήψεων που προκαλείται σε θαλάσσιες χελώνες, θαλάσσια θηλαστικά, ελασμοβράγχια, θαλασσοπούλια, κοράλλια και σπόγγους από τρία διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία: βενθοπελαγικές τράτες, παραγάδια και στατικά δίχτυα.

ad

Οι τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων ειδών αποτελούν βασικό πρόβλημα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο, καθώς οι πληθυσμοί των ευάλωτων ειδών μειώνονται περαιτέρω. Αποτελούν ωστόσο πρόβλημα και για τους αλιείς και την «ψαριά» τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Medbycatch” (Σεπτέμβριος 2017 – Ιούνιος 2020) συλλέγονται με επιστημονικές μεθόδους δεδομένα για τις τυχαίες συλλήψεις ευάλωτων ειδών στη Μεσόγειο, προτείνονται μέθοδοι για τον περιορισμό τους και γίνονται δοκιμές των εν λόγω μεθόδων σε πραγματικές συνθήκες, πάντα με την αμέριστη συνεργασία επαγγελματιών αλιέων. Απώτερος στόχος η μείωση του προβλήματος στη Μεσόγειο θάλασσα και η υιοθέτηση καλών πρακτικών από τους αλιείς.

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιούνται τρεις μέθοδοι και συγκεκριμένα: παρατήρηση πάνω σε αλιευτικό σκάφος από εκπαιδευμένους ερευνητές, συνεντεύξεις σε αλιείς στα λιμάνια και συμπλήρωση ερωτηματολογίων, αλλά και αυτοαναφορές αλιέων. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί για το μέγεθος και τη σπουδαιότητα του προγράμματος. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 92 παρατηρήσεις πάνω σε αλιευτικά σκάφη, θα συλλεχθούν πάνω από 2.150 ερωτηματολόγια, ενώ θα καλυφθούν περισσότερα από 1,070 χλμ. τουρκικής ακτογραμμής σε δεκαεννιά λιμάνια σε όλη την Τουρκία (χάρτης 1).

Παράλληλα με την έρευνα, μεγάλη έμφαση δίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Medbycatch” στην άσκηση πολιτικής πίεσης σε αρμόδιους φορείς Τουρκία, τη Μεσόγειο και την ΕΕ, καθώς και σε δράσεις επικοινωνίας για την ανάδειξη του προβλήματος και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Το πρόγραμμα “Medbycatch” για την παρεμπίπτουσα αλιεία χρηματοδοτείται από το ίδρυμα MAVA και συμμετέχουν σε αυτό 6 εταίροι μαζί με το MEDASSET: Birdlife Europe & Asia , ACCOBAMS, RAC/SPA, IUCN-Med, GFCM.
Η Υπεύθυνη Προγράμματος του MEDASSET κ. Κωνσταντίνα Ανδρεανίδου δήλωσε: «Για πρώτη φορά με προσέγγιση πολυταξινομική, το έργο “Medbycatch” έρχεται να αντιμετωπίσει το σημαντικότατο πρόβλημα της παρεμπίπτουσας αλιείας των ευάλωτων θαλασσίων ειδών και οικοτόπων της Μεσογείου».