Οι βεβαιώσεις μετακίνησης άλλαξαν πια.

Οι βεβαιώσεις μετακίνησης πλέον άλλαξαν και πλέον η πιο σημαντική διαφορά είναι πως πλέον αυτές οι βεβαιώσεις θα ισχύουν για χρονικό διάστημα έως 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.

Το νέο αυτό μέτρο ισχύει πλέον από την Πέμπτη.

ad

Ωστόσο, μία σημαντική διευκρίνιση είναι πως όσες βεβαιώσεις μετακίνησης έχουν εκδοθεί από το διάστημα 8 Απριλίου έως και τις 30 του μήνα, θα έχουν λήξη ισχύος έως την 30η Απριλίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε:

α) καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας,

β) τηλεργασία και

γ) νόμιμη άδεια.

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.