Η έρευνα της WWF καταδεικνύει αυτό που όλοι έχουμε μέσα στο μυαλό μας.

Σύμφωνα με έρευνα της WWF, ο κόσμος έχασε πάνω από τα 2/3 των πληθυσμών άγριων ζώων τα τελευταία 50 χρόνια.

Η μελέτη αυτή αναφέρει ότι περίπου το 70% της παγκόσμιας άγριας ζωής έχει εξαφανιστεί μέσα σε λιγότερο από 50 χρόνια και βασική αιτία αυτού του γεγονότος είναι η ανθρώπινη παρέμβαση.

ad

Η μείωση των περίπου 21.000 πληθυσμών θηλαστικών, πτηνών, ψαριών, αμφιβίων και ερπετών που παρατηρήθηκαν ανέρχονταν μεταξύ 1970 και 2016 κατά μέσο όρο σε 68%.Ως κύριες αιτίες αναφέρονται από τη WWF, η καταστροφή των δασών και η εξάπλωση της γεωργίας

Τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτουν από τη μελέτη Living Planet 2020 που δημοσιεύθηκε από τη WWF και τη βρετανική London Zoological Society (Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου ).

«Αυτή η περίοδος είναι μια στιγμή σε σύγκριση με τα εκατομμύρια χρόνια που πολλά είδη έχουν ζήσει στον πλανήτη μας», τόνισε ο διεθνής διευθυντής της WWF, Μάρκο Λαμπερτίνι στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.